[FRE] Segunda Galicia (GAL)
CATEGORÍAS :: Federación Gallega de Fútbol - Segunda Galicia
Calendario sin resultados [C] o Calendario con resultados [SI].
Clasificación final.


Niv. Temporada
C 3 2018-19 - 01 (A Coruña - Mariñas)
C 3 2018-19 - 02 (A Coruña - costa)
SI SI 3 2018-19 - 03-A (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2018-19 - 03-B (A Coruña - Ferrol)
C 3 2018-19 - 03 - Ascenso (A Coruña - Ferrol)
C 3 2018-19 - 04 (A Coruña - Santiago de Compostela)
C 3 2018-19 - 05 (A Coruña - Santiago de Compostela)
C 3 2018-19 - 06 (Lugo - norte)
C 3 2018-19 - 07 (Lugo - sur)
C 3 2018-19 - 08 (Ourense)
C 3 2018-19 - 09 (Ourense)
C 3 2018-19 - 10 (Pontevedra - norte)
C 3 2018-19 - 11 (Pontevedra - Vigo)
SI SI 3 2017-18 - 01 (A Coruña - Mariñas)
SI SI 3 2017-18 - 02 (A Coruña - costa)
SI SI 3 2017-18 - 02-04-05 - Ascenso (A Coruña - sur)
SI SI 3 2017-18 - 03-A (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2017-18 - 03-B (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2017-18 - 03 - Ascenso (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2017-18 - 04 (A Coruña - Santiago de Compostela)
SI SI 3 2017-18 - 05 (A Coruña - Santiago de Compostela)
SI SI 3 2017-18 - 06 (Lugo - norte)
SI SI 3 2017-18 - 07 (Lugo - sur)
SI SI 3 2017-18 - 08 (Ourense)
SI SI 3 2017-18 - 09 (Ourense)
SI SI 3 2017-18 - 10 (Pontevedra - norte)
SI SI 3 2017-18 - 11 (Pontevedra - Vigo)
SI SI 3 2016-17 - 01 (A Coruña - ciudad-Mariñas)
SI SI 3 2016-17 - 02 (A Coruña - costa)
SI SI 3 2016-17 - 02-04-05 - Ascenso (A Coruña - sur)
SI SI 3 2016-17 - 03-A (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2016-17 - 03-B (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2016-17 - 03 - Ascenso (A Coruña - Ferrol)
SI SI 3 2016-17 - 04 (A Coruña - Santiago de Compostela)
SI SI 3 2016-17 - 05 (A Coruña - Santiago de Compostela)
SI SI 3 2016-17 - 06 (Lugo - norte)
SI SI 3 2016-17 - 07 (Lugo - sur)
SI SI 3 2016-17 - 08 (Ourense)
SI SI 3 2016-17 - 09 (Ourense)
SI SI 3 2016-17 - 10 (Pontevedra - norte)
SI SI 3 2016-17 - 11 (Pontevedra - Vigo)